11
Feb
2019

Prezentacija proizvoda Udruženja cerebralne paralize i distrofije Goražde i "Intrag" d.o.o.

Na platou ispred kina „Centar“ 07. februara 2019. godine u Tuzli održana je javna prezentacija proizvoda Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i „Intrag“ d.o.o. za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Tuzla.

Ovom događaju, osim organizatora iz Informativnog centra za osobe sa invaliditetom. „Lotos“ Tuzla, Udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde i „Intrag“ d.o.o. prisustvovalo je mnoštvo sugrađana i prolaznika kojima su predstavljeni rezultati rada vrijednih osoba sa invaliditetom.

Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije Goražde je prije četiri godine otvorilo radionicu pod nazivom „Životna pomoć“ d.o.o. za radnu okupaciju osoba sa invaliditetom Goražde.

Osnovni cilj radionice je zapošljavanje i radna okupacija osoba sa invaliditetom. Svi proizvodi su nesvakidašnji, unikatni i rade ih osobe sa invaliditetom sa posebnom pažnjom i povećenosti. Takođe, i „Intrag“ d.o.o. je predstavio unikatne proizvode vrijedne svake pažnje koje kreiraju zaposlene osobe sa invaliditetom. Mediji su vrlo dobro propratili događaj.

Organizacija ovog događaja je imala za cilj predstavljanje sposobnosti i umijeća koja zajedno čine bogatstvo originalnosti i kvaliteta proizvoda, koji ne poznaju prepreke i invaliditet.

Izvor : https://www.ic-lotos.org.ba/OSTALE OBJAVE