17
Jul
2018

Potpisivanje ugovora o nastavku osnovnoškolskog obrazovanja za mlade osobe sa invaliditetom

Dvije mlade osobe sa invaliditetom, učesnici projekta „Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba s invaliditetom u BiH“ Emina Hatemić i Ibrahim Šadić, 10. 07. 2018. godine, potpisali su ugovor o osnovnoškolskom obrazovanju sa O.Š. „Simin Han“ Tuzla, u svojim dvadesetim godinama, nakon dugog zagovaranja za pravo na osnovnoškolsko obrazovanje odraslih.

Projekat "Jačanje kapaciteta za samostalni život osoba sa invaliditetom u BiH" implementira I.C. "Lotos" u partnerstvu sa švedskom organizacijom STIL iz Stockholma a finansiran je od strane MyRight Empowers People with Disabilities i dio je programa MyRight 2018-2021. u BiH.

Više informacija na : www.ic-lotos.org.ba
OSTALE OBJAVE