28
Sep
2018

Jednakost bez granica

U utorak 25. septembra 2018. godine u prostorijama Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos" Tuzla je potpisan ugovor sa Fondacijom Tuzlanske zajednice o sufinansiranju projekta "Jednakost bez granica".

Projekat "Jednakost bez granica" zamišljen je kao ne/formalno druženje i upoznav...

Pročitaj više

28
Sep
2018

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem ‘’

Radionica za izradu ''Modela inovativnog pristupa u sticanju znanja i vještina zdravstvenih radnika o ophođenju prema licima s invaliditetom, kroz obrazovni sistem'' održana je 26.09.2018. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

U okviru Radionice predstavljena je Brošura za z...

Pročitaj više